ตัวหนังสือ

รายงานประจำปี 2556

รายงานการประเมินตนเอง 2556

 

ข้อมูลในเว็บไซต์ด้านใดที่ท่านต้องการให้เพิ่มเติม

จำนวนผู้ลงคะแนน
128
ลงคะแนนครั้งแรก
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2012 เวลา 03:06 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด
วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2014 เวลา 13:43 น.

ข้อมูลในเว็บไซต์ด้านใดที่ท่านต้องการให้เพิ่มเติม

Hits Percent Graph
ด้านอื่น ๆ
93 72.7%
ด้านงานทะเบียน
9 7%
ด้านเครือข่าย
5 3.9%
ด้านเทคโนโลยี
4 3.1%
ด้านการบริการ
2 1.6%
ด้านสถิติการบริการ
2 1.6%