ตัวหนังสือ

รายงานประจำปี 2556

รายงานการประเมินตนเอง 2556

 

บุคลากรฝ่ายบริการการศึกษา

นายรณฤทธิ์ ธรรมาธิกรณ์
นักวิชาการศึกษา
โทร 0-4272-5000 ต่อ 5604
e-mail  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

alt
 alt

นางสาวมยุรา ผาสุข
นักวิชาการศึกษา
โทร 0-4272-5000 ต่อ 5702
e-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

นางสาววชิราภรณ์ ทะคะทิน
นักวิชาการศึกษา
โทร 0-4272-5000 ต่อ 5702
e-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

งานสื่อโสตและทัศนูปกรณ์

alt
alt
นายรณฤทธิ์ ธรรมาธิกรณ์
นักวิชาการศึกษา
โทร 0-4272-5000 ต่อ 5604
e-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
นายอัฉริยะ ศรีพิมาย
นายช่างเทคนิค
โทร 0-4272-5000 ต่อ 5605
e-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


alt
alt
นายมาโนชย์ คนกล้า
นักวิชาการโสต
โทร 0-4272-5000 ต่อ 5604
e-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
นายทรงวุฒิ แพนบุตร
นายช่างเทคนิค
โทร 0-4272-5000 ต่อ 5601
e-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


alt
 
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์
นักวิชาการโสต
โทร 0-4272-5000 ต่อ 5605
e-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 


 

ผู้อำนวยการสำนัก

สำหรับบุคลากร สวบ.