ตัวหนังสือ

รายงานประจำปี 2556

รายงานการประเมินตนเอง 2556

 

บุคลากรฝ่ายห้องสมุด

นางสาวรดานัฐ ภูสมนึก
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายห้องสมุด
โทร 0-4272-5000 ต่อ 5401
e-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

alt

นางเรืองใจ คำพันธ์
บรรณารักษ์
โทร 0-4272-5000 ต่อ 5400
e-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

นางสาวพรทิภา ครุฑตรารักษ์
บรรณารักษ์
โทร 0-4272-5000 ต่อ 5406
e-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อนalt
alt

นายกมล ฟองอ่อน
บรรณารักษ์
โทร 0-4272-5000 ต่อ 5408
e-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

นางสาวจารุณี ฤทธิดี
บรรณารักษ์
โทร 0-4272-5000 ต่อ 5409
e-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อนalt
alt

นางสาวสุภารัตน์ พรหมเมือง
บรรณารักษ์
โทร 0-4272-5000 ต่อ 5402
e-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

นายวรากร คำชมภู
นายช่างเทคนิค
โทร 0-4272-5000 ต่อ 5407
e-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อนalt
alt

นางสาวพิมลรัตน์ ไชยธงยศ
บรรณารักษ์
โทร 0-4272-5000 ต่อ 5409
e-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

นางสาวเสริมศิริ วศิษฏ์นิฏิวัฒน์
......................
โทร 0-4272-5000 ต่อ 5402
e-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อนalt
 

นายรณรงค์ เทียมทินกฤต
........................
โทร 0-4272-5000 ต่อ 5408
e-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 ผู้อำนวยการสำนัก

สำหรับบุคลากร สวบ.