ตัวหนังสือ

รายงานประจำปี 2556

รายงานการประเมินตนเอง 2556

 

ผู้บริหาร

alt
ดร.จิตรา พึ่งพานิช
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
โทร 0-4272-5053
e-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

alt

นายพรศักดิ์ แสนศรี
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
โทร 0-4272-5000 ต่อ 5101
e-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

  

alt alt
นางศิริพร แสนศรี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
โทร 0-4272-5000 ต่อ 5307
e-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
นายวุฒิ บุญกระจ่าง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
โทร 0-4272-5000 ต่อ 5307
e-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

 

สำหรับบุคลากร สวบ.