ตัวหนังสือ

รายงานประจำปี 2556

รายงานการประเมินตนเอง 2556

 

บุคลากรฝ่ายบริหาร

alt
นางสาวปัณฑิตา อินทรักษา
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายบริหาร
โทร 0-4272-5000 ต่อ 5102
e-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

alt
หัทยา

นางสาวสิริวิมล วรรณทิพย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 0-4272-5000 ต่อ 5202
e-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

นางสาวหัทยา  
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล นโยบายและแผน
โทร 0-4272-5000 ต่อ 5109
e-mail @csc.ku.ac.th


alt
 

นางสาวนิลเนตร ชาเบาะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 0-4272-5000 ต่อ 5202
e-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 


ผู้อำนวยการสำนัก

สำหรับบุคลากร สวบ.