ตัวหนังสือ

รายงานประจำปี 2556

รายงานการประเมินตนเอง 2556

 

บุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายพงษ์พิพัฒน์ ศรีชาติ
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร 0-4272-5000 ต่อ 5508
e-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 งานระบบเครือข่ายและบริการคอมพิวเตอร์
 
alt
alt
นายธราทิป สีนาทอง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร 0-4272-5000 ต่อ 5503
e-mail 
 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 
นายอนุสรณ์ กันทำ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน
โทร 0-4272-5000 ต่อ 5503
e-mail 
 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 


alt
alt
นายวีระยุทธ อ่อนทา
นายช่างเทคนิค
โทร 0-4272-5000 ต่อ 5503
e-mail 
 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 
นายณัฐ วดีศิริศักดิ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร 0-4272-5000 ต่อ 5503
e-mail 
 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 


alt
 
นายสุรไกร เจือจันทึก นายช่างเทคนิค
โทร 0-4272-5000 ต่อ 5503
e-mail 
 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 
 


 
 งานวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรม

alt
นางสาวอนิสา วรรณรี
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน
โทร 0-4272-5000 ต่อ 5507
e-mail 
 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 
นายพงษ์พิพัฒน์ ศรีชาติ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร 0-4272-5000 ต่อ 5501
e-mail 
 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 


alt
นายอภิชาติ กันยาทอง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร 0-4272-5000 ต่อ 5508 e-mail 
 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 
นายธนากรณ์ เขียวสด
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร 0-4272-5000 ต่อ 5500
e-mail 
 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 


 
 

ผู้อำนวยการสำนัก

สำหรับบุคลากร สวบ.